Κτιριακές & Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις

Το Χυτήριο στεγάζεται σε ιδιόκτητο βιομηχανικό  κτήριο 1100τμ. με πλήρες εξοπλισμό και δυνατότητα μαζικής παραγωγής χυτών αλλά και μεμονομένων.